Styret

 • Dag Olav Løseth

  Styreleder
  Født: 1972
  Stilling: Adm. Banksjef Orkla Sparebank
  Utdannelse: Siviløkonom NHH og Autorisert Finansanalytiker NHH
  Andre styreverv:  Styreleder i STN Invest, Midt-Norsk Sparebankgruppe, styremedlem i Orkla Eiendomsmegling
  Styremedlem fra 2018, styreleder fra 2020
 • Rune Iversen

  Nestleder
  Født: 1962
  Stilling: Adm. banksjef i Marker Sparebank
  Utdannelse: Diplomøkonom BI, Master of management BI
  Andre styreverv: Styremedlem i Sparebankenes Eiendomsmegler AS
  Styremedlem fra 2018

 • Terje Svendsen

  Styremedlem
  Født: 1956
  Stilling: Konsulent Tercon AS
  Utdannelse: Siviløkonom NHH
  Andre styreverv: Styreleder i Tercon AS, styremedlem IOR Norway AS
  Styremedlem fra 2011
 • Olav Sem Austmo

  Styremedlem
  Født: 1963
  Stilling: Økonomi- og finansdirektør i TrønderEnergi AS
  Utdannelse: Master i Finans BI Oslo. Autorisert Finansanalytiker NHH
  Andre styreverv:  Ulike styreverv i TrønderEnergis datterselskaper
  Styremedlem fra 2015
 • Gro F. Skårsmoen

  Styremedlem
  Født: 1968
  Stilling: Banksjef Oppdalsbanken
  Utdannelse: Siviløkonom fra NHH
  Andre styreverv: Styremedlem i Oppdal Eiendomsmegling AS, Nasjonalparken Næringshage AS
  Styremedlem fra 2020 
 • Torleif Lilløy

  Styremedlem 
  Født: 1971
  Stilling: Adm. banksjef i Odal Sparebank
  Utdannelse: Cand.jur. - Universitet i Oslo, Bachelor - Øk/adm, Høgskolen i Vestfold
  Andre styreverv: Styreleder i Aktiv Eiendomsmegling Glåmdalsmegleren AS. Styremedlem i Eika Bank-samarbeidet
  Styremedlem fra 2018