Eika Boligkreditt

Eika Boligkreditt er et kredittforetak som er direkte eid av 58 lokalbanker i Eika Alliansen og OBOS.

Investor Relations

Bærekraft og samfunnsansvar

Illustrasjon av en hånd som holder en grønn innpakket boks med gult bånd

Grønne obligasjoner

Grønne obligasjoner passer godt inn i Eika fokusområder innen bærekraft, hvor viktige satsingsområder er å bidra til bærekraftig vekst og omstilling til lavutslippssamfunnet samt bærekraftige investeringer i lokalsamfunnene/byene hvor våre banker er representert.

Om oss