Styret

 • Rune Iversen

  Styreleder
  Født: 1962
  Stilling: Adm. banksjef i Marker Sparebank
  Utdannelse: Diplomøkonom BI, Master of management BI
  Andre styreverv: Styremedlem i Aktiv Østfold Eiendomsmegling AS
  Styremedlem fra 2018

 • Geir Magne Tjåland

  Nestleder
  Født: 1981
  Stilling: Adm. Banksjef Jæren Sparebank
  Utdannelse: Siviløkonom BI, MBA i finans NHH, Renteanalytiker NFF, Porteføljeforvalter APF og Finansanalytiker AFA
  Andre styreverv: Styreleder i Bankplassen Bryne AS og styremedlem i Eika Økonomi.
  Styremedlem fra 2024.
 • Gro F. Skårsmoen

  Styremedlem
  Født: 1968
  Stilling: Banksjef Oppdalsbanken
  Utdannelse: Siviløkonom fra NHH
  Andre styreverv: Styremedlem i Oppdal Eiendomsmegling AS, Nasjonalparken Næringshage AS
  Styremedlem fra 2020 
 • Terje Svendsen

  Styremedlem
  Født: 1956
  Stilling: Konsulent Tercon AS
  Utdannelse: Siviløkonom NHH
  Andre styreverv: Styreleder i Tercon AS, Boxwall AS, Trøndertaxi AS og Wellsoft AS, styremedlem i Spb1 Forvaltning AS.
  Styremedlem fra 2011
 • Lena Jørundland

  Styremedlem 
  Født: 1971
  Stilling: Adm. banksjef, i Bien Sparebank ASA
  Utdannelse: Siviløkonom, Universitetet i Agder. Solstrandsprogrammet, AFF/NHH
  Andre styreverv: Styremedlem i Eika Banksamarbeidet (EBS)
  Styremedlem fra 2023

 • Kristin Steenfeldt-Foss

  Styremedlem
  Født: 1964
  Stilling: VP Statkraft, Industrielt Eierskap
  Utdannelse: Siviløkonom fra NHH
  Andre styreverv: Styremedlem i Eviny AS, Å Energi AS, Alliance Venture Polaris AS og Statkraft Energi AS
  Styremedlem fra 2024