Ledelsen

Odd Arne Pedersen

Administrerende direktør
Født: 1962.
Utdannelse: Siviløkonom BI, Finansanalytiker AFA, Master i Finans NHH.
Erfaring: Terra Forvaltning, Terra Securities, Terra-Gruppen, Fearnley Fonds, DN Hypotekforening.
Ansatt i selskapet fra 2008.

Hugo J. Henriksen

Økonomidirektør
Født: 1969.
Utdannelse: Siviløkonom Universitetet i Bodø.
Erfaring: Terra-Gruppen, Ernst & Young.
Ansatt i selskapet fra 2007.

Anders Mathisen

Finansdirektør/Viseadministrerende direktør
Født: 1967.
Utdannelse: Siviløkonom BI, CFA
Erfaring: Terra Forvaltning, SEB, Norges Bank.
Ansatt i selskapet fra 2012.

Kurt E. Mikalsen

Markedsdirektør
Født: 1968.
Utdannelse: Cand. mag. Universitetet i Bodø.
Erfaring: DNB, GMAC Commercial Finance.
Ansatt i selskapet fra 2006.

Chris Odden Andersen

Kredittdirektør
Født: 1982.
Utdannelse: revisjon BI.
Erfaring: Eika Boligkreditt.
Ansatt i selskapet fra 2011.

Eika Alliansen

Eika Alliansen består av Eika bankene, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt.