Personvernerklæring

Banken har strenge krav til personvern og hvordan vi behandler personopplysninger. Les mer om vår personvernerklæring.

Om vår personvernerklæring

Eika Boligkreditt

Eika Boligkreditt er et kredittforetak som er direkte eid av 58 lokalbanker i Eika Alliansen og OBOS. Selskapet har som hovedformål å sikre eierbankene tilgang til langsiktig og konkurransedyktig finansiering ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett i det norske og internasjonale finansmarked.