Finansiell kalender

Finansiell kalender Dato
Rapport tredje kvartal 2023
9. november 2023
Rapport fjerde kvartal 2023 - foreløpige resultater for 2023 8. februar 2024
Årsrapport 2023 - publiseringsdato 27. mars 2024
Generalforsamling 2023 30. april 2024
Rapport første kvartal 2024 15. mai 2024
Rapport andre kvartal 2024 14. august 2024
Rapport tredje kvartal 2024 12. november 2024