Åpenhet

Åpenhet

Vi vil være åpne og transparente om våre forretningsforbindelser - for at du som kunde skal vite hvilke påvirkninger Eika Boligkreditt har på omverden, også via vår verdikjede.