Rating

Informasjon rundt rating

Rating av selskapets OMF
Obligasjoner med fortrinnsrett utstedt under Eika Boligkreditts EMTCN-program er ratet Aaa av Moody’s Investors Service og har en høy «Timely Payment Indicator». TPI bufferen til obligasjonene med fortrinnsrett er tre trinn på ratingskalaen.

OMF'ene til Eika Boligkreditt ble oppgradert til Aaa fra Aa1 den 6. juni 2017. Mer informasjon rundt oppgraderingen er tilgjengelig i pressemeldingen til Moody's publisert samme dato. Kort tid etter ratingoppgraderingen publiserte Moody's en utstederrapport om selskapet. Rapporten er tilgjengelig her.

Moody’s publiserer regelmessig oppdateringer og analyser rundt sikkerhetsmassen og OMF’ene utstedt under låneprogrammet. Disse er tilgjengelig på Moody’s sin hjemmeside.


Utstederrating

Eika Boligkreditt AS har en utstederrating fra Moody's Investor Services på A3 og en "Counterparty Risk Assessment" på A2(cr). Ratingen ble oppdatert den 31. oktober 2023. Siste kredittoppdatering er tilgjengelig her.