Eierbankene har om lag 90 milliarder kroner i samlet finansiering gjennom Eika Boligkreditt, og Eikas Boligkreditt har utstedt om lag 110 milliarder i obligasjoner. Ca. 30% av eierbankenes boliglånsportefølje er finansiert gjennom Eika Boligkreditt.

Eika har brukt Multiconsult som rådgiver for å etablere kriteriene for å identifisere de mest energieffektive pantesikkerhetene for boliglånene i sikkerhetsmassen. Basert på tekniske byggeforskrifter utledet fra byggeår samt energimerker, har Eika Boligkreditt identifisert en portefølje av boliglån som kvalifiserer for grønn obligasjonsfinansiering tilsvarende om lag 15 prosent av sikkerhetsmassen.

Grønne obligasjoner passer godt inn i Eika fokusområder innen bærekraft, hvor viktige satsingsområder er å bidra til bærekraftig vekst og omstilling til lavutslippssamfunnet samt bærekraftige investeringer i lokalsamfunnene/byene hvor våre banker er representert.

Eika har fått en «second party opinion» fra ISS ESG. Fotavtrykksanalysen er gjennomført av Multiconsult.