Samfunnsansvar

Eika skal ta ansvar for en bærekraftig samfunnsutvikling som ikke skal gå på bekostning av fremtidige generasjoner. Bærekraft og samfunnsansvar blir en stadig viktigere strategisk driver i næringslivet. Eika er som leverandør til mange norske lokalsamfunn en bidragsyter og pådriver til bærekraftig lokal vekst og verdiskapning i samfunnet gjennom å drive ansvarlig virksomhet.
  • Miljø
  • Samfunnsansvar
  • Etikk