Sikkerhetsmassen

Eika Boligkreditts sikkerhetsmasse

Eika Boligkreditt AS er medlem i den Europeiske interesseorganisasjonen for boligkredittforetak ECBC Covered Bond Label Initiativ. The Covered Bond Label er et kvalitetsmerke som sørger for at vi ivaretar en markedsdrevet forventning om høye standarder og transparens for obligasjonene med fortrinnsrett som vi utsteder. Detaljer om kvalitetsmerket og informasjon om Eika Boligkreditt sine utestående obligasjoner med fortrinnsrett er tilgjengelige på European Covered Bond Council Label Initiativ sin nettside: www.coveredbondlabel.com

En oversikt over Eika Boligkreditts sikkerhetsmasse rapportert i en HTT-mal, er tilgjengelig i Excel-format i tabellen nedenfor. I tillegg er sikkerhetsmassen ytterligere beskrevet i selskapets investorpresentasjoner.

Coverd Bond Label

Informasjon om selskapets sikkerhetsmasse

Dato Rapport
31-03-2024 ECBC Harmonised Transparency Template
31-12-2023 ECBC Harmonised Transparency Template
30-09-2023 ECBC Harmonised Transparency Template
30-06-2023 ECBC Harmonised Transparency Template
31-03-2023 ECBC Harmonised Transparency Template
31-12-2022 ECBC Harmonised Transparency Template
30-09-2022 ECBC Harmonised Transparency Template
30-06-2022 ECBC Harmonised Transparency Template
31-03-2022 ECBC Harmonised Transparency Template
31-12-2021 ECBC Harmonised Transparency Template
30-09-2021 ECBC Harmonised Transparency Template
30-06-2021 ECBC Harmonised Transparency Template
31-03-2021 ECBC Harmonised Transparency Template
31-12-2020 ECBC Harmonised Transparency Template
30-09-2020 ECBC Harmonised Transparency Template
30-06-2020 ECBC Harmonised Transparency Template
31-03-2020 ECBC Harmonised Transparency Template
31-12-2019 ECBC Harmonised Transparency Template
30-09-2019 ECBC Harmonised Transparency Template
30-06-2019 ECBC Harmonised Transparency Template
31-03-2019 ECBC Harmonised Transparency Template
31-12-2018 ECBC Harmonised Transparency Template
30-09-2018 ECBC Harmonised Transparency Template
30-06-2018 ECBC Harmonised Transparency Template 
31-03-2018 ECBC Harmonised Transparency Template
31-12-2017 ECBC Harmonised Transparency Template
30-09-2017 ECBC Harmonised Transparency Template
30-06-2017 ECBC Harmonised Transparency Template
31-03-2017 ECBC Harmonised Transparency Template
31-12-2016 ECBC Harmonised Transparency Template
30-09-2016 ECBC Harmonised Transparency Template
30-06-2016 ECBC Harmonised Transparency Template
2011-2016 Norwegian Covered Bond Template

Det norske obligasjonsmarkedet for OMF

Finans Norge har oppdatert informasjon om det norske OMF-markedet, det regulatoriske rammeverket,samt statistikk over utstedelse av norske OMF'er.

For mer informasjon, besøk Finans Norges nettside.