Sikkerhetsmassen

Selskapets finansiering i Norske kroner

Eika Boligkreditt gjør løpende tap-utstedelser i det Norske markedet. For at investorer lettere skal få oversikt over utestående volum i selskapets lån denominert i Norske kroner oppdateres dette i et Excel-ark på månedlig basis. Last ned den nyeste versjonen av filen her.

Eika Boligkreditts sikkerhetsmasse

Eika Boligkreditt ønsker å gi investorer utfyllende informasjon om selskapets sikkerhetsmasse. En fullstendig oversikt over sikkerhetsmassen er tilgjengelig i Excel-format i tabellen nedenfor. I tillegg er ytterligere informasjon tilgjengelig i selskapets investorpresentasjoner.

 

Informasjon om selskapets sikkerhetsmasse

Det norske obligasjonsmarkedet for OMF

Finans Norge har oppdatert informasjon om det norske OMF-markedet, det regulatoriske rammeverket,samt statistikk over utstedelse av norske OMF'er.

For mer informasjon, besøk Finans Norges nettside.