Bankene i Eika Alliansen

Informasjon om eierbankene

Eika Boligkreditt er eid av banker i Eika Alliansen, Lokalbankalliansen og OBOS. Eika Boligkreditt vil på denne siden publisere informasjon for å hjelpe investorer å få et mer detaljert bilde av bankene som distribuerer lån for Eika Boligkreditt. I tillegg til informasjonen som er tilgjengelig i tabellen under, inneholder våre investorpresentasjoner mer informasjon om eierbankene.

Spørsmål om Eika Bankene kan rettes til bankanalytiker Tore-Øystein Gløersen.